• Imprimeix

Concessions

Túnels de Barcelona i Cadí, Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA

La societat Túnels de Barcelona i Cadí, Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA, amb NIF A65931412, és l’adjudicatària del contracte de gestió de servei públic en règim de concessió per a la conservació i explotació dels túnels de Vallvidrera i els seus accessos, i del túnel del Cadí i els seus accessos. El contracte de gestió de servei públic en règim de concessió es va adjudicar el 13 de desembre de 2012 i es va formalitzar el 19 de desembre de 2012.

Data d'actualització:  30.06.2015