• Imprimeix

Convenis

Publicitat de la resolució de convenis de col·laboració, cooperació i encàrrecs de gestió, formalitzats pel Departament, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre dels convenis signats pel Departament a partir de l'any 2016 es poden consultar al Registre de convenis de col·laboració i cooperació

 

  • Resolució VEH/2588/2018, de 5 de novembre

    per la qual es dona publicitat als convenis i als encàrrecs de gestió subscrits pel Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, durant el segon semestre de l'any 2017.

  • Resolució VEH/2589/2018, de 5 de novembre

    per la qual es dona publicitat als convenis i als encàrrecs de gestió subscrits pel Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, durant el primer semestre de l'any 2017.