• Imprimeix

Plans i actuacions


Catalunya ha fet seves les prioritats d'Europa 2020 i aposta per un model de creixement:

  • intel·ligent, fonamentat en el coneixement i la innovació,
  • sostenible, eficient en l'ús dels recursos i respectuós amb el medi ambient, i
  • integrador, genera ocupació i garanteix la cohesió social i territorial.

L'estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020) i l'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) articulen polítiques i iniciatives per promoure aquest model de creixement.

Per a més informació