• Imprimeix

Presentacions de jornades i ponències realitzades

Congrés Internacional sobre Eficiència de les Administracions Tributàries, Cooperació Internacional i Governança Fiscal Internacional

Organitzat pel Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona (UB). Va tenir lloc el divendres 1 de juny a l’Escola d'Administració Pública de Catalunya. Aquest Congrés —que també es va fer a Madrid el 30 i el 31 de maig— s’inclou en el projecte “The global observatory on tax agencies”, una xarxa d’excel·lència liderada per la UB que es projecta sobre els tres eixos següents: – L’eficiència de les administracions tributàries mundials. – La cooperació internacional de les administracions tributàries. – La governança fiscal mundial.

Jornada sobre la revisió de la despesa (març de 2018)

Presentació de l'informe anual de l'economia catalana 2016

Jornada sobre la incorporació de l'evidència a la presa de decisions (16 de maig de 2017)

Jornada sobre la Política de Millora de la Regulació a Catalunya: Passat, Present i Futur

La Jornada, que va tenir lloc el 6 d’abril de 2017 a la sala d’actes del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, anava adreçada als destinataris següents:

  • Administració pública (Generalitat i ens locals)
  • Món professional (bufets d’advocats, consultories econòmiques, gestories, altres)
  • Món empresarial (empreses, associacions i patronals)

Programa de la Jornada

Ponència "La política de Better Regulation de la Unión Europea: lecciones de futuro"