• Imprimeix

Regulació general dels jocs

 • Decret 241/1986, de 4 d'agost pdf icon [40,43 KB ]

  pel qual es fixa el Reglament General dels jocs de Loteria, rganitzats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat. (DOGC 728, 18.8.1986)Modificat parcialment pel Decret 257/1989, de 25 de setembre (DOGC 1213, 30.10.1989), pel Decret 182/1995, de 25 de gener (DOGC 2066, 23.6.1995), pel Decret 339/2011, de 17 de maig (DOGC 5882 de 19.5.2011) i pel Decret 320/2016, de 22 de novembre (DOGC7255,25.11.2016)

 • Llei 1/1991, de 27 de febrer,

  reguladora del règim sancionador en matèria de joc (DOGC 1418, 13.3.1991).(Modificacions indicades en el text)

 • RESOLUCIÓ IRP/ 2285 /2008, de 10 de juliol de 2008,
  per la qual es determina el lloc on s'exposen al públic les llistes oficials de resultats dels sortejos de la loteria denominada Loto Express. (DOGC 5176, 18.07.2008).
 • RESOLUCIÓ IRP/675/2009, de 12 de març,
  per la qual es determina el lloc on s'exposen al públic les llistes oicials de resultats dels sortejos de les loteries denominades Lotto 6/49, Super 10 i Trio. (DOGC 5342, 19.3.2009)
 • RESOLUCIÓ VEH/3014/2018,

  de 17 de desembre, per la qual es determinen els llocs de pagament de premis de les loteries organitzades i gestionades per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat