• Imprimeix

En tràmit

Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic

En tràmit al web des del 15.1.2019

Pendent del dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de les loteries de la Generalitat, organitzades i comercialitzades per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat

En tràmit al web des del 7.11.2018

Consulta prèvia fins al 6.12.2018.

Documentació de l'expedient

Projecte de decret de creació i funcionament dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per a la celebració de subhastes públiques electròniques per part de l’Agència Tributària de Catalunya

En tràmit al web des del 3.10.2018

Pendent del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.

Documentació de l'expedient

Projecte de decret de modificació del Decret 37/2010, de 16 de març, pel qual s’aprova el Reglament de salons de joc, el Decret 24/2005, de 22 de febrer, pel qual es regulen determinades prohibicions d’accés a establiments de joc i el Registre de persones que tenen prohibit l’accés a salons de joc, casinos i sales de bingo i el Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar

En tràmit al web des del 17.9.2018

Pendent del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.

Documentació de l'expedient

Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de la Central de Compra Pública de la Generalitat de Catalunya

En tràmit al web des del 19.7.2017

Documentació de l'expedient