• Imprimeix

Protecció de dades

Registre d'activitats de tractament

Quins són els tractaments de dades que fa el Departament.

Drets de les persones interessades

Quins són i com exercir-los.

Reglament general de protecció de dades

Novetats, textos normatius, documentació, preguntes freqüents, etc.

Informació detallada dels tractaments

Responsabilitat, finalitat, destinataris, drets, vies de reclamació, etc.

Delegat o delegada de protecció de dades (DPD)

Quines funcions té i com contactar-hi.