• Imprimeix

Registre d'activitats de tractament

El registre d'activitats el tractament recull la informació relativa als tractaments responsabilitat del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i inclou, per a cada tractament, la informació següent:

 

  • Nom i dades de contacte de la persona responsable del tractament i del delegat o delegada de protecció de dades.
  • Finalitats del tractament.
  • Descripció de les categories de persones interessades i de les categories de dades personals.
  • Categories de persones destinatàries a les quals es poden comunicar les dades personals.
  • Transferències internacionals de dades.
  • Terminis previstos de supressió de les dades.
  • Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat.