• Imprimeix

Contractació pública

El nou text prohibeix seleccionar una empresa per subhasta o adjudicació al preu més baix.

En canvi:

 • té en compte la responsabilitat social corporativa de les entitats i empreses que es presenten a la contractació;
 • obliga les empreses i entitats a complir les condicions salarials i laborals dels convenis col·lectius aplicables a cada cas;
 • puntua millor les que millorin les condicions esmentades, siguin signatàries del Pacte mundial de les Nacions Unides en matèria de corrupció, o prevegin mesures:
  • d'estabilitat laboral;
  • d'igualtat de gènere;
  • de responsabilitat ambiental;
  • d’inserció laboral de persones amb discapacitat o siguin, entre altres. 

Per saber-ne més