• Imprimeix

L’ATC estrena nou web per facilitar l’accés progressiu dels contribuents als tràmits telemàtics dels tributs

La nova seu electrònica unifica en un sol portal la informació sobre els impostos i les gestions en línia que fins ara s’han fet a través de l’Oficina Virtual. L’oferta de serveis, fàcilment visualitzables, s’anirà ampliant a processos com la petició d’ajornaments i fraccionaments o la presentació de recursos i al·legacions.

15/03/2017 18:03
Fotografia d'una pantalla d'ordinador amb la nova seu electrònica de l'ATC

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha posat en marxa aquesta setmana la nova seu electrònica atc.gencat.cat, que vol facilitar l’accés als ls serveis telemàtics avançats entre els contribuents. El web integra en un únic entorn el vesant informatiu sobre tributs i la part transaccional que oferia l’Oficina Virtual.

Progressivament s’anirà ampliant l’oferta de funcionalitats de tramitació telemàtica de l’àmbit tributari com ara la petició d’ajornaments i fraccionaments o la presentació de recursos i al·legacions.  

El web atc.gencat.cat té un disseny modern i atractiu, amb els colors que identifiquen l’ATC, i millora l’accessibilitat, amb una visualització òptima dels continguts independentment del dispositiu des del qual s’hiaccedeixi (ordinador, tauleta o telèfon intel·ligent). Això si, cal tenir en compte que els tràmits telemàtics únicament es poden realitzar des d’un ordinador.  

Canvis d’estructura, disseny i navegació

Un dels objectius més importants de l’ATC és els ciutadans augmentin de forma continuada la utilització de les noves tecnologies en les seves gestions tributàries. Per això, s’han estructurat els continguts de la nova seu  de manera clara i intuïtiva, tura en quatre blocs.

  1. La capçalera, amb un grup de pestanyes de navegació i d’un cercador avançat que permet filtrar els tràmits
  2. Notícies d’actualitat de caire tributari i ‘El més vist’ del portal
  3. ’Què cal fer si...’ (enllaços a guies breus sobre els tràmits més comuns)
  4. Accessos directes a tràmits, gestions i eines que s’utilitzen amb freqüència.

A banda d’aquestes novetats, també s’han actualitzat  les adreces de contacte de suport a l’usuari. D’aquesta forma, les incidències tècniques que puguin sorgir en les tramitacions es podran comunicar a l’adreça suport@atc.cat, mentre que per a altres dubtes o consultes s’haurà d’utilitzar consultes@atc.cat.