• Imprimeix

La Generalitat reprèn la venda de l’hotel Panorama a Sant Feliu de Guíxols procedent de l'herència intestada dels germans Anlló

Un cop regularitzada la situació registral de la finca, Patrimoni actualitzarà la valoració de l’immoble i tornarà a convocar una subhasta el segon trimestre d’aquest any. Els recursos que se n'obtinguin es destinaran preferentment, d'acord amb la legislació aplicable, a projectes assistencials o culturals del municipi.

20/03/2017 17:03

La Direcció general de Patrimoni de la Generalitat ja està en disposició de procedir a la venda de l’hotel Panorama de Sant Feliu de Guíxols, un dels immobles de l’herència intestada dels germans Anlló. Això és possible una vegada esmenada la circumstància d’una doble titularitat registral d’una petita part de la finca que constava al Registre de la Propietat, i que la Generalitat va detectar l’any 2014 quan es disposava a treure per primera vegada a subhasta l’hotel, juntament amb altres immobles procedents de l’herència.

Un cop regularitzada la situació, la Generalitat actualitzarà la valoració de l’immoble i tornarà a convocar una nova subhasta el segon trimestre d’aquest any. L’any 2013 l’hotel Panorama va ser taxat per un import de 1.825.000 euros.            

Des de l’any 2004, la Generalitat és titular de l’herència dels germans Francisco i Juan Anlló Bou, després que tots dos morissin sense testament i sense descendents, ascendents ni família coneguda fins al quart grau de consanguinitat. El seu patrimoni immobiliari estava format per diversos hotels, cases, pisos i places d’aparcament a Sant Feliu de Guíxols i a Barcelona.

D’acord amb la legislació vigent que regula les herències intestades, la Generalitat ha de destinar els béns o l’import obtingut de la liquidació de l’herència a projectes d’assistència social o institucions culturals, preferentment del municipi o la comarca d’on tenia la darrera residència el causant. Un cop l’herència estigui totalment liquidada, la Junta Distribuïdora d’Herències, un òrgan col·legiat del qual formen part la Generalitat i les corporacions locals, en aquest cas de Sant Feliu de Guíxols, serà l’encarregada d’obrir la convocatòria pública perquè les entitats interessades hi puguin participar com a beneficiàries.

En el cas de l’herència Anlló, de les onze finques que es van subhastar el 2014, es van adjudicar tres: l’antic Hotel Rex i Les Noies i l’antic Hostal Montserrat i un habitatge del carrer Creu, 56 de Sant Feliu de Guíxols. Els lots que van quedar deserts van iniciar un procés de venda directa durant el qual es van vendre dos hotels més, els antics hotels Avenida i Regina, i un altre habitatge al Passeig de Guíxols 13. En aquests moments, queden per vendre tres hotels -l’antic Rex II, el Mediterraneo i el Regente- i dos immobles als carrers Jacint Verdaguer 30 i Sant Martirià 22, que hauran de tornar a ser valorats en el moment en què es tornin a posar a la venda.

 

 

Immobles de l’herència Anlló venuts

tipus d’immoble

adreça

situació

Valor de venda

Data subhasta

Habitatge i 4 aparcaments

Diagonal 644-646, 9è 2a, de Barcelona i 3 aparcaments

1 aparcament al carrer Lluna 52, de Sant Feliu de Guíxols

Venda directa

801.129,52

22.04.2009

Aparcament a Sant Feliu

Guíxols bl.

Venut en 1a subhasta

15.001,32

13.12.2011

Aparcament a Sant Feliu

Lluna 52

Venut en 1a subhasta

23.005,00

13.12.2011

Aparcament a Sant Feliu

Lluna 52

Venut en 1a subhasta

13.303,00

22.05.2012

Aparcament a Sant Feliu

Guíxols bl.

Venda directa

16.000,00

13.12.2011

Habitatge

Pg. Guíxols 13, esc. 1, 3r 1a

Venda directa

241.622,00

08.04.2014

Antic Hostal Montserrat

Rambla Portalet, 5

Venut en primera subhasta

310.000,00

28.05.2014

Antic Hotel Avenida

Maragall, 14

Venut en venda directa

312.664,00

28.05.2014

Antic Hotel Rex I i Les Noies

Rbla. Portalet, 8-12 i 16-20

Sant Ramont, 10

Sant Roc, 11

Venut en segona subhasta 

494.910,40

28.05.2014

Antic Hotel Regina

Creu 32; Algavira, 15 i 17

Venut en venda directa

371.435,00

28.05.2014

Habitatge

Creu, 56

Venut en segona subhasta

62.151,00

28.05.2014

 

Immobles de l’herència Anlló que han quedat deserts en subhastes anteriors

tipus d’immoble

adreça

Valor última taxació

Data última subhasta

Antic Hotel Rex II

Joan Maragall, 20-22

399.557,60

28.05.2014

Antic Hotel Mediterraneo

Penitència, 12 - 14

477.084,80

28.05.2014

Antic Hotel Regente

Creu, 27

117.046,40

28.05.2014

Habitatge

Mossèn Jacint Verdaguer, 30

198.838,00

08.04.2014

Habitatge

St. Martirià, 22

64.848,66

08.04.2014

 

Immoble de l’herència Anlló que se subhastarà el segon trimestre del 2017

tipus d’immoble

adreça

Valor última taxació

Hotel Panorama

Raig 1-5

1.825.000,00