• Imprimeix

L’ATC recaptarà els deutes a favor de l’Ajuntament de Sabadell

Junqueras anuncia que la ciutat comptarà amb una de les 15 oficines que l’Agència obrirà al setembre, en el marc del seu desplegament territorial. L’ATC ja ha adjudicat els 15 locals de les noves oficines territorials que se sumaran a les 4 delegacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.

10/04/2017 13:04

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat, Oriol Junqueras, i l’alcalde de Sabadell, Juli Fernández, han signat aquest dilluns un  conveni de col·laboració en matèria de recaptació executiva. D’aquesta manera, l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) podrà gestionar els deutes per tributs locals o per altres drets de naturalesa no tributària i ingressos de dret públic que ciutadans, entitats i empreses tinguin pendents amb l’Ajuntament sabadellenc, i dur a terme les actuacions d’embargament corresponents. 

D’altra banda, durant la signatura del conveni, el vicepresident ha anunciat que la ciutat de Sabadell disposarà d’una de les quinze oficines que l’ATC preveu inaugurar arreu de la geografia catalana durant els propers mesos, en el marc del seu desplegament territorial. La nova seu, que s’ubicarà a la carretera de Barcelona, 359, comptarà amb una superfície de 628,37 m2 i tindrà capacitat per acollir 22 treballadors que se sumaran a la plantilla de l’Agència. Amb aquest anunci culmina el procés d’adjudicació dels locals on s’obriran les quinze noves oficines territorials de l’ATC que obriran les seves portes el proper mes de setembre. 

 

Col·laboració en matèria de recaptació executiva 

Amb la signatura del conveni rubricat avui, l’ATC dóna un pas més per assumir la recaptació executiva de les entitats locals i per esdevenir l’organisme recaptador dels deutes de l’Administració pública de Catalunya. Així, l’Ajuntament de Sabadell se suma als convenis signats amb l’Ajuntament de Barcelona i al Consell Comarcal, les diputacions i el Consell Comarcal de la Selva en aquesta matèria.  

La voluntat del Govern català és col·laborar en la recaptació executiva dels recursos públics de les principals administracions de Catalunya, crear uns lligams i realitzar unes actuacions coordinades que ajudaran a construir, conjuntament amb les diputacions, una gran xarxa recaptadora en el marc de Tributs de Catalunya i ampliar i consolidar els fonaments de la futura hisenda catalana. 

D’acord amb el conveni, entre les tasques que realitzarà l’Ajuntament de Sabadell a través dels seu Organisme Autònom Local Agència Tributària de Sabadell destaquen: dictar i notificar la provisió de constrenyiment (acte que inicia les actuacions d’execució forçosa del patrimoni del deutor); resoldre les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de pagament del deute que sol·licitin els interessats durant el procediment de constrenyiment i liquidar els interessos de demora corresponents; resoldre el crèdit incobrable; o investigar els béns i drets dels deutors ubicats o realitzables al municipi de Sabadell que siguin susceptibles d’embargament i, si escau, també els situats fora de la ciutat, així com els requeriments d’informació a tercers que siguin necessaris, entre altres funcions. 

Per la seva part, l’ATC durà a terme la investigació de béns i drets dels deutors de l’Ajuntament sabadellenc; també dictarà la diligència d’embargament i d’altres actes propis del procediment de recaptació sobre els deutes carregats pel consistori i procedirà a la seva execució; remetrà les recomanacions economicoadministratives que s’interposin contra els actes dictats per l’ATC a l’òrgan competent; o adoptarà mesures cautelars per assegurar el cobrament del deute, entre d’altres. 

 

19 oficines de l’ATC al servei dels ciutadans de tot Catalunya

Amb l’anunci fet avui pel vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat sobre la ubicació de la nova oficina territorial de l’ATC a Sabadell, culmina el procés d’adjudicació dels 15 locals on s’obriran les oficines territorials de l’Agència i que se sumaran a les quatre delegacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Els municipis que disposaran d’aquest nou servei de proximitat de l’ATC són: Barcelona (per cobrir l’àrea del Barcelonès Nord), Manresa, Terrassa, Sabadell, Granollers, Sant Feliu de Llobregat, Vilafranca del Penedès, Mataró, la Seu d’Urgell, Vic, Santa Coloma de Farners, la Bisbal d’Empordà, Figueres, Reus i Tortosa.

Els 15 locals, que han estat adjudicats per la via de concurs públic o de l’adjudicació directa, són de lloguer i l’Agència podrà fer-ne ús per un període mínim de cinc anys, renovables cada any fins a un màxim de 10. La despesa anual per l’arrendament de tots aquests espais està previst que sigui de 489.009,70 euros anuals (sense IVA), un 13% inferior al preu de licitació, en el cas de Barcelonès Nord, i un 35% per a la resta de locals. 

Llevat de l’Oficina Territorial del Barcelonès Nord, que es va inaugurar el passat 3 de febrer, es preveu que les obres d’adequació dels altres catorze locals s’iniciïn a principis del mes de maig i que entrin en funcionament el proper mes de setembre. Així, l’ATC posarà a disposició dels ciutadans un total de 6.154 nous m2 i 236 treballadors distribuïts per tot Catalunya. En aquestes dinou oficines, els ciutadans podran obtenir assessorament i realitzar qualsevol tràmit tributari i de recaptació dels impostos

 

12 oficines compartides amb els ens locals de Tributs de Catalunya 

En paral·lel, hi haurà un segon nivell complementari de desplegament territorial format per 12 noves oficines compartides amb els ens locals adherits a la xarxa Tributs de Catalunya. Estaran situades a Igualada, Vilanova i la Geltrú, el Vendrell, Cervera, Olot, Valls, Móra d’Ebre, Solsona, Berga, Ripoll, Vielha i Tremp. En aquests dotze nous punts d’atenció de l’ATC, que també entraran en funcionament a principis de setembre, els ciutadans hi podran fer tràmits relatius a la gestió tributària i tràmits bàsics de recaptació, atenció i assistència. A la resta d’oficines de Tributs de Catalunya, un total de 137, els contribuents podran continuar presentant declaracions, fer pagaments de deutes i rebre atenció bàsica, en el marc del conveni de finestreta única.  

Aquest desplegament territorial de l’ATC respon a la voluntat del Govern de desenvolupar totes les funcions tributàries que li permet l’actual marc competencial i preparar els fonaments de la futura hisenda catalana. Aquestes funcions són: la recaptació executiva dels contribuents que tinguin deutes pendents amb l’Administració —com ara sancions de trànsit o deutes amb els ajuntaments—, i la gestió directa i completa dels impostos cedits– transmissions patrimonials (ITP) i actes jurídics documentats (AJD), i successions i donacions (SD)—, que actualment liquiden, a part de l’ATC, els registradors de la propietat.

 

 15 noves oficines territorials de l’Agència Tributària de Catalunya

 

Localitat

Adreça

m2

Nombre de treballadors

Despesa anual arrendament (+IVA)

Estat del procés

Barcelonès Nord

c. Joan d’Àustria 39-47

838,00

28

100.920,00

Inaugurada el 3 de febrer

Granollers

c. Miquel Ricomà, 146

370,14

15

19.987,56

Contracte signat

Mataró

av. Jaume Recoder, 79

459,95

21

31.200,00

Contracte signat

Manresa

c. d’Alfons, XII, 7

400,77

12

14.427,72

Contracte signat

Sabadell

carretera de Barcelona,359

628,37

22

56.553,30

Contracte signat

Terrassa

c. Joan Artigues, 3

497,10

19

40.801,97

Contracte signat

Sant Feliu de Llobregat

c. Riera de Pahissa, 34

456,60

19

39.600,00

Contracte signat

Vic

c. de l’Era d’en Sellés, 9

218,44

10

21.000,00

Contracte signat

Figueres

c. Vilafant, 28

210,00

8

15.120,00

Contracte signat

Santa Coloma de Farners

carretera de Sils, 57

296,91

10

22.800,00

Contracte signat

La Bisbal d’Empordà

carretera de Cruïlles, 18-20

342,08

12

18.472,32

Contracte en procés de signatura

La Seu d’Urgell

c. Germandat de Sant Sebastià, 10

268,50

7

24.229,44

Contracte signat

Vilafranca del Penedès

pça. de Vilanova i la Geltrú, 1-5

493,25

21

40.841,10

Contracte signat

Reus

passeig  Prim, 14

448,00

21

32.256,00

Contracte signat

Tortosa

av. Catalunya, 91 - Pça. de la Corona d’Aragó

225,57

11

10.800,29

Contracte signat

Total

 

6.153,68

236

489.009,70

 

 

 

Oficina ATC

Àmbit territorial

Barcelona (2)

Barcelona ciutat (70%)  -  Sant Boi de Llobregat  -  El Prat de Llobregat  -  Gavà  -  Castelldefels  -  Viladecans

Barcelonès Nord

Barcelona ciutat (30%)   -  Badalona  -  Sant Adrià de Besós - Santa Coloma de Gramanet  

Vilafranca del Penedès

Alt Penedès - Anoia - Baix Penedès  -   Garraf

Terrassa

Vallés Occidental (part)

Mataró

Maresme

Sabadell

Vallés Occidental (part)

Sant Feliu de Llobregat

Baix Llobregat (part)

Lleida (2)

Segrià -  Noguera  -  Pla de l’Urgell  -  Urgell  -  Garrigues  -  Segarra

Granollers

Vallés Oriental

Girona (2)

Gironès  -  Pla de l’Estany  -  Garrotxa

Tarragona (2)

Tarragonès - Alt Camp

Reus

Baix Camp  - Priorat  -  Conca de Barberà

Figueres

Alt Empordà

Tortosa

Terra Alta  - Ribera d’Ebre  -  Baix Ebre  -  Montsià

Manresa

Bages  -  Moianès   -  Solsonès

Vic

Osona  -  Ripollès  -  Berguedà

La Bisbal d'Empordà

Baix Empordà

Santa Coloma de Farners

La Selva

La Seu d'Urgell

Alt Urgell  -  Cerdanya  -  Val d’Aran  -  Alta Ribagorça  -   Pallars Jussà  -  Pallars Sobirà

 

 

Àmbit territorial de les 19 oficines de l’Agència Tributària de Catalunya