• Imprimeix

El Govern eleva fins al 2,9% la previsió de creixement de Catalunya per a l’any 2017

La nova dada supera en dues dècimes la publicada el novembre passat. Es preveu que el 2018 el PIB català pugi un 2,6% i superi els 244.000 M€. La taxa d’atur baixarà fins al 13,5% el 2017 i l’11,6% el 2018.

14/06/2017 15:06
Fotografia del Mercat de la Boqueria

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda ha revisat a l’alça les previsions macroeconòmiques de Catalunya per al 2017. D’acord amb aquestes dades, l’economia catalana creixerà aquest any fins un 2,9%, dues dècimes per sobre de la primera estimació publicada el novembre passat (2,7%). En termes absoluts, el PIB del 2017 assolirà un valor total de 233.782 milions d’euros, 10.000 milions més que el 2016. 

Aquest nou marc macroeconòmic dóna continuïtat al cicle expansiu que l’economia catalana va iniciar l’any 2014. Pel que fa a l’exercici 2018, el departament preveu un augment del PIB del 2,6%, fins arribar als 244.104 milions. 

Previsions macroeconòmiques de Catalunya

 

 

 

 

 

 

2016

2017 (p)

2018 (p)

 

PIB

% de variació real

3,5

2,9

2,6

 

PIB

Milions d'euros

223.629

233.782

244.104

 

Demanda interna

Aportació al creixement

2,9

2,4

2,1

 

    Despesa en consum de les llars

% de variació real

2,7

2,5

2,1

 

    Despesa en consum de les

    administracions públiques1

% de variació real

2,7

1,6

1,4

 
 

    Formació bruta de capital2

% de variació real

5,2

4,5

4,3

 

Saldo exterior

Aportació al creixement

0,6

0,5

0,5

 

    Saldo amb l'estranger

Aportació al creixement

-0,3

0,4

0,4

 

        Exportacions de béns i serveis

% de variació real

4,1

5,5

4,8

 

        Importacions de béns i serveis

% de variació real

5,8

5,3

4,5

 

    Saldo amb la resta d'Espanya

Aportació al creixement

0,9

0,2

0,1

 

    Llocs de treball creats3

Milers

106,2

80,3

76,0

 

    Llocs de treball creats3

% de variació

3,6

2,6

2,4

 

    Taxa d'atur estimat (EPA)

aturats / població activa (%)

15,7

13,5

11,6

 

(p) Previsió.

         

1 Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat lucrativa al servei de les llars.

     

2 Inclou la variació d'existències.

         

3 En termes equivalents a temps complet.

         

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

       

 La demanda interna, motor del creixement 

La demanda interna continuarà sent el principal factor de creixement de l’economia catalana, acompanyada per una aportació positiva de la demanda exterior. Així, s’espera que aquest 2017 un 82,7% del creixement (2,4 punts percentuals) vingui de la mà de la demanda interna, mentre que el 17,3% restant (0,5 punts percentuals) l’aportarà la demanda exterior. Quant al 2018, es preveu que la demanda exterior guanyi pes, amb una contribució del 19,2% del creixement (el 80,8% recaurà en la demanda interna). 

Tal i com ha succeït en els darrers anys, l’evolució positiva de l’economia comportarà una millora de la situació del mercat de treball. L’ocupació (valorada en termes equivalents a temps complet) creixerà un 2,6% el 2017 i un 2,4 % el 2018, amb 80.300 nous llocs de treball creats el 2017 i 76.000 el 2018. Les taxes mitjanes d’atur baixaran fins al 13,5% i el 11,6%, respectivament. 

El document sencer de previsions macroeconòmiques es pot consultar al web del departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 

Escenari macroeconòmic de Catalunya 2017-2018