• Imprimeix

L’ATC completa el seu desplegament territorial i competencial

04/09/2017 14:09
Fotografia de la roda de premsa
  • L’Agència Tributària de Catalunya esgota el recorregut que dona el marc competencial vigent i assumeix la gestió de tots els tributs propis i cedits 
  • L’Agència catalana també du a terme la recaptació executiva dels deutes impagats amb el SCT i de les administracions locals amb les quals s’han signat convenis 
  • Les 14 noves oficines territorials i les 13 oficines compartides s’han posat en funcionament amb els seus corresponents equips de treball sense cap incidència remarcable, amb el calendari previst i amb una transició adequada 
  • Les 32 oficines de l’ATC i l’equip de 700 professionals, amb el suport dels 161 punts d’atenció de les finestretes úniques de Tributs de Catalunya, garanteixen el 4 de setembre un servei proper i de qualitat als contribuents 
  • L’ATC gestionarà els impostos estatals del sector públic català a partir del mes d’octubre

La Generalitat de Catalunya ja ha desplegat la totalitat de les seves competències en matèria fiscal, d’acord amb l’actual marc legislatiu. A partir d’aquest mateix mes de setembre l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) assumeix, d’una banda, la gestió i la recaptació directa dels tributs propis i dels cedits per l’Estat (transmissions patrimonials, actes jurídics documentats, i successions i donacions), funció que fins ara tenia delegada, en part, en els registradors de la propietat; i, de l’altra, es fa càrrec de la gestió executiva dels deutes per tributs locals o per altres drets de naturalesa no tributària i ingressos de dret públic que ciutadans, entitats i empreses tinguin pendents amb les administracions locals que així ho sol·licitin, així com dels deutes per sancions de multes imposades pel Servei Català de Trànsit (SCT), tasca que fins ara feia l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT). La subcontractació d’aquests serveis tenia un cost per a l’Administració de 35 milions d’euros anuals.

Amb l’assumpció d’aquestes competències, l’Agència catalana es converteix en prestadora de serveis tributaris per al conjunt de les administracions del país.

Això ha estat possible gràcies al desplegament territorial i de personal que ha realitzat l’ATC durant els darrers dos anys arreu del territori català, i que aquest mes de setembre culmina amb l’entrada en servei de 14 noves oficines territorials i 13 oficines compartides.

 

De 4 a 32 oficines distribuïdes per tot el territori 

Durant aquest any 2017, l’Agència catalana ha passat de les 4 delegacions a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, a un total de 19 oficines, preparades per prestar els mateixos serveis a tots els ciutadans de Catalunya. Aquest model en xarxa es complementa amb 13 oficines compartides amb entitats locals (diputacions, consells comarcals i ajuntaments). En total, l’ATC ja disposa de 32 oficines distribuïdes arreu de la geografia catalana. 

Les 15 oficines territorials, que venen a reforçar les 4 delegacions actuals de l’ATC, s’ubiquen a Barcelona (Poblenou, oberta al febrer), Terrassa, Sabadell, Granollers, Sant Feliu de Llobregat, Vilafranca del Penedès, Mataró, Manresa, Vic, Santa Coloma de Farners, la Bisbal d’Empordà, Figueres, la Seu d’Urgell, Reus i Tortosa. En aquestes oficines els ciutadans podran obtenir assessorament i realitzar qualsevol tràmit tributari i de recaptació d’impostos. 

D’altra banda, les 13 oficines compartides se situen a l’Hospitalet de Llobregat, Cervera, Igualada, Vilanova i la Geltrú, el Vendrell, Olot, Valls, Móra d’Ebre, Solsona, Berga, Ripoll, Vielha i Tremp. 

Les noves oficines (pròpies i compartides) oferiran als contribuents serveis que abans estaven dispersos o que només es donaven a la seu central i a les delegacions territorials. Això es tradueix en més facilitat i accessibilitat per als usuaris, confiança, atenció personalitzada, rapidesa i gestió eficaç i de qualitat. Es reforçaran amb un total de 161 finestretes úniques i punts d’assistència tributària de la xarxa Tributs de Catalunya, on els ciutadans podran obtenir atenció bàsica i presentar declaracions.

 

De 321 a 800 treballadors en dos anys 

Aquest desplegament territorial de l’Agència, s’ha reforçat amb un creixement del personal de l’ATC, que ha passat de 321 treballadors l’any 2015, a 700 l’1 de setembre. L’objectiu és arribar als 800 a finals d’aquest mateix any. 

D’aquestes 700 persones que avui ja formen part de la plantilla de l’ATC, un total de 220 provenen dels registres de la propietat, que fins ara realitzaven les tasques de gravació, comprovació i liquidació dels impostos cedits. Des que la Generalitat va denunciar el conveni amb els registradors de la propietat, el passat mes d’octubre, la voluntat del Govern català sempre ha estat la de facilitar la incorporació a l’ATC dels 277 treballadors de les oficines liquidadores. 

 

Recaptació executiva: prop de 850.000 deutes 

Amb l’assumpció de la recaptació executiva, l’ATC es converteix en el principal organisme recaptador dels deutes tributaris del conjunt de les administracions catalanes, ja que passa de ser client de l’Administració estatal a gestionar els propis deutes i fer-ho també per a les administracions locals catalanes (diputacions, consells comarcals i ajuntaments). En aquest sentit, l’ATC podrà arribar a gestionar prop de 850.0000 deutes: 70.000 de la Generalitat; 300.000 del Servei Català de Trànsit; 170.000 de les diputacions; i 300.000 d’altres organismes. 

L’Agència també podrà, per encàrrec, dur a terme la subhasta de béns embargats per les mateixes diputacions d’aquells contribuents amb deutes tributaris i que queden fora del seu àmbit competencial per raó del territori. Els deutes poden ser per multes de trànsit, impagament de l’IBI, de les liquidacions de la plusvàlua, o d’altres tributs de caràcter local. 

Durant els darrers mesos la Generalitat ja ha signat convenis per dur a terme la recaptació executiva amb les 4 diputacions; els ajuntaments de Barcelona, Sabadell, Terrassa; i els consells comarcals de la Selva, el Ripollès, el Baix Empordà i la Cerdanya.

 

L’ATC, ‘tramitadora’ dels impostos estatals 

El mes d’octubre, i en el marc de les seves funcions com a prestadora de serveis tributaris, l’agència catalana també s’encarregarà de tramitar el pagament dels impostos estatals —IRPF, IVA i impost de societats— d’unes 700 entitats del sector públic o empreses vinculades. Paral·lelament, gestionarà també els impostos dels ens locals que s’hi adhereixin voluntàriament (actualment ja en són 120). En aquest sentit, l’ATC gestionarà uns 2.500 milions d’euros anuals en concepte d’impostos estatals. 

 

Del G@UDI a l’e-SPRIU 

Finalment, més enllà del desplegament territorial i de personal de l’ATC, durant aquests anys la Generalitat també ha treballat en el desenvolupament dels sistemes d’informació tributaris per donar resposta als reptes de futur de la hisenda catalana. 

En aquest sentit, el passat 1 de juliol va entrar en funcionament el nou programa informàtic de gestió tributària e-SPRIU (Serveis i Processos per a la Relació Integral amb l’Usuari Tributari) amb la gestió de l’impost sobre les begudes ensucrades envasades. A diferència del sistema G@UDI, vigent des de l’any 2002, aquest nou sistema pot gestionar qualsevol tribut, sigui de la tipologia que sigui, fins i tot els periòdics i de caràcter massiu. 

L’objectiu d’aquest canvi és afrontar els reptes de digitalització de l’ATC, guanyar eficiència en la lluita contra el frau i, al mateix temps, facilitar als ciutadans el compliment de les obligacions tributàries. 

El sistema G@UDI i l’e-SPRIU conviuran durant cinc anys. Mentre el G@UDI continuarà gestionant els impostos, el sistema e-SPRIU anirà assumint gradualment els impostos de nova creació.

 

 15 noves oficines territorials de l’Agència Tributària de Catalunya

 

Localitat

Adreça

m2

Nombre de treballadors

Barcelonès Nord

c. Joan d’Àustria 39-47

838,00

28

Granollers

c. Miquel Ricomà, 146

370,14

15

Mataró

av. Jaume Recoder, 79

459,95

21

Manresa

c. d’Alfons, XII, 7

400,77

12

Sabadell

carretera de Barcelona,359

628,37

22

Terrassa

c. Joan Artigues, 3

497,10

19

Sant Feliu de Llobregat

c. Riera de Pahissa, 34

456,60

19

Vic

c. de l’Era d’en Sellés, 9

218,44

10

Figueres

c. Vilafant, 28

210,00

8

Santa Coloma de Farners

carretera de Sils, 57

296,91

10

La Bisbal d’Empordà

carretera de Cruïlles, 18-20

342,08

12

La Seu d’Urgell

c. Germandat de Sant Sebastià, 10

268,50

7

Vilafranca del Penedès

pça. de Vilanova i la Geltrú, 1-5

493,25

21

Reus

passeig  Prim, 14

448,00

21

Tortosa

av. Catalunya, 91 - Pça. de la Corona d’Aragó

225,57

11

Total

 

6.153,68

236

 

Àmbit territorial de les 19 oficines de l’Agència Tributària de Catalunya 

 

Oficina ATC

Àmbit territorial

Barcelona (2)

Barcelona ciutat (70%)  -  Sant Boi de Llobregat  -  El Prat de Llobregat  -  Gavà  -  Castelldefels  -  Viladecans

Barcelonès Nord

Barcelona ciutat (30%)   -  Badalona  -  Sant Adrià de Besós - Santa Coloma de Gramanet  

Vilafranca del Penedès

Alt Penedès - Anoia - Baix Penedès  -   Garraf

Terrassa

Vallés Occidental (part)

Mataró

Maresme

Sabadell

Vallés Occidental (part)

Sant Feliu de Llobregat

Baix Llobregat (part)

Lleida (2)

Segrià -  Noguera  -  Pla de l’Urgell  -  Urgell  -  Garrigues  -  Segarra

Granollers

Vallés Oriental

Girona (2)

Gironès  -  Pla de l’Estany  -  Garrotxa

Tarragona (2)

Tarragonès - Alt Camp

Reus

Baix Camp  - Priorat  -  Conca de Barberà

Figueres

Alt Empordà

Tortosa

Terra Alta  - Ribera d’Ebre  -  Baix Ebre  -  Montsià

Manresa

Bages  -  Moianès   -  Solsonès

Vic

Osona  -  Ripollès  -  Berguedà

La Bisbal d'Empordà

Baix Empordà

Santa Coloma de Farners

La Selva

 

La Seu d'Urgell

Alt Urgell  -  Cerdanya  -  Val d’Aran  -  Alta Ribagorça  -   Pallars Jussà  -  Pallars Sobirà