• Imprimeix

Les fundacions especials destinen 57,1 milions d’euros a projectes d’obra social a Catalunya el 2016, gairebé un 5% més que l’any anterior

Les hereves de les “antigues caixes d’estalvis” catalanes van impulsar 95 projectes dels quals es van beneficiar 2,76 milions de persones, segons un informe del Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. El 87,9% de la inversió es va destinar a projectes relacionats amb l’àmbit de l’educació i la cultura (44,3%) i l’assistència social (43,6%).

08/02/2018 11:02
Fotografia de la portada de l'Informe

L’obra social de les antigues caixes d’estalvis catalanes continua vigent a Catalunya, després de tres anys de la seva transformació en fundacions especials. Així és desprèn de  l'Informe que des del 2014 elabora anualment la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, a partir de les dades d’execució pressupostària que faciliten les mateixes entitats. L’any 2016, les set fundacions van invertir 57,1 milions d’euros a projectes d’obra social, el que representa un 4,87% més que durant el 2015 i un 10,78% respecte al 2014.

En concret, la Fundació Catalunya-La Predera hi va destinar un 61,2% del total invertit; la Fundació Especial Antiga Caixa Terrassa, un 28,6%; la Fundació Pinnae, un 4,5%; la Fundació Iluro, un 2,0%; la Fundació Especial Antiga Caixa Sabadell 1859, un 2,0%; la Fundació Especial Antigues Caixes Catalanes de Manlleu, Sabadell i Terrassa, un 1,3%; i la Fundació Especial Antiga Caixa Manlleu, un 0,4%.

El document, que es pot consultar a la pàgina web del Departament, permet fer una fotografia de l’activitat econòmica d’aquestes entitats, ja que analitza les dades i classifica la informació per objectius harmonitzats i definint amb les entitats tot un seguit d’indicadors que serveixen per mesurar-ne el grau de compliment.

D’acord amb aquesta classificació, dels 57,1 milions d’euros que les fundacions van destinar a obra social un 44,3% (25,15M€) es va invertir en projectes de l’àmbit de l’educació i la cultura; un 43,6% (24,91M€) per a l’assistència social; un 7,4% (4,22M€) a la difusió i protecció del patrimoni cultural i del medi ambient; i un 4,7% (2,76M€) per al foment de l’excel·lència

Una obra social en creixement: 2,7 milions de beneficiaris i més de 500 accions arreu de Catalunya

D’acord amb l’Informe, les set fundacions van realitzar un total de 95 projectes, que es van traduir en 518 accions arreu de la geografia catalana, dels quals es van beneficiar un total de 2.759.784 persones. Això representa un increment de la seva activitat respecte a l’any anterior, tant pel que fa al nombre d’accions (475) com al total de beneficiaris (2,54 milions de persones).

La majoria d’aquests beneficiaris, més de la meitat (1.962.180), es concentren en l’àmbit del foment de la cultura i l’educació. Per projectes, el major nombre d’activitats es va realitzar dins del camp de l’assistència social i la cooperació per al desenvolupament i del foment de l’educació i la cultura, amb 36 projectes cadascun, entre els quals destaquen les accions realitzades en auditoris i centres culturals (8) i la inserció de discapacitats (12) o serveis dirigits a la gent gran (13). Aquests projectes coincideixen amb els de major import destinat: 14,3M per a auditoris i centres culturals; 10,7M per a la inserció de discapacitats; 9,2M per a serveis per a la gent gran. També ressalten, pel volum de recursos destinats, les activitats de lleure en família i espectacles (4,9M) o les realitzades en centres educatius (4,3M); l’educació ambiental (2,6M) i la protecció del medi ambient (1,5M); o les accions relacionades amb el suport a la infància (1,4M).

L’informe inclou l’accés a un mapa interactiu on es geolocalitzen les 518 accions al territori vinculades als diferents projectes duts a terme per cadascuna de les entitats.

De caixes d’estalvis a fundacions privades especials amb un objectiu: preservar i assegurar la continuïtat de l’obra social

El juliol del 2013 va culminar la transformació de les caixes d’estalvis catalanes en fundacions de caràcter especial. Un procés que el Govern de la Generalitat va promoure amb la Llei del Parlament de Catalunya 9/2012 del 25 de juliol, de modificació del text refós de la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya amb un objectiu: preservar i assegurar la continuïtat de les seves obres socials, afiançar el patrimoni i els actius que hi estaven lligats i traspassar la governança de l’activitat social i el patrimoni als patronats de les noves fundacions privades, tot mantenint el seu arrelament en el territori. 

Per a més informació es pot consultar l’Informe al web:

Activitat de les Fundacions Especials 2016