• Imprimeix

La Generalitat retira temporalment l’edifici del carrer Llibreteria de la subhasta d’immobles procedents d’herències intestades

Sol.licita un informe tècnic als departaments competents per valorar si la venda d’aquest immoble pot afectar algun interès cultural o comercial per a la ciutat de Barcelona. Manté el 15 de juny com a data límit de presentació d’ofertes per als altres 45 lots inclosos en la subhasta pública.

12/06/2018 13:06
Fotografia de la façana del Mesón

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda ha acordat modificar el plec de condicions de la subhasta pública de 47 immobles –repartits en 46 lots- procedent d’herències intestades, d’acord amb la Resolució que publica avui el DOGC. Aquesta decisió afecta, concretament, l’edifici situat al carrer Llibreteria número 16, que es correspon amb el lot 12. 

La Direcció General del Patrimoni ha retirat temporalment de la licitació aquest immoble a l’espera de rebre un informe tècnic dels departaments de Cultura i d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, ja que es tracta d’un edific singular i emblemàtic que gaudeix d’una especial protecció, donades les seves característiques arquitectòniques. L’objectiu és valorar si la seva venda pot afectar algun interés cultural o comercial per a la ciutat de Barcelona.

 

La subhasta pública es manté el 5 de juliol per a la resta de lots 

Pel que fa a la resta de lots inclosos a la subhasta, la Direcció General del Patrimoni ha decidit mantenir el calendari previst, tal com es publicava a la Resolució del passat 9 de maig: 15 de juny data límit per a la presentació de les ofertes i 5 de juliol celebració de la subhasta, que tindrà lloc a les 10:00 h en un acte obert al públic, on els licitadors podran millorar les seves ofertes a mà alçada. 

Els 45 lots inclouen un total de 46 immobles situats tots a diverses poblacions de Catalunya, a excepció d’un pis localitzat al municipi de Vinaròs (Castelló). Concretament, n’hi ha 14 a la ciutat de Barcelona, 5 a Valls, 2 a Àger, Tordera, l’Hospitalet de Llobregat i Masquefa i 1 a Artesa de Segre, Breda, Castelldans, Castelldefels, Granollers, Molins de Rei, Pallejà, Santa Coloma de Gramenet, Segur de Calafell, Tarragona, Tàrrega. Tremp, El Vendrell i Vila-rodona.  

D’acord amb les bases de la licitació, per participar a la subhasta s’ha de dipositar, amb caràcter previ, a la Caixa General de Dipòsits del Departament de la Vicepresidència d’Economia i Hisenda l’import de la garantia del preu de sortida de cada immoble, que s’estableix al plec de condicions d’aquesta subhasta. 

Les característiques tècniques i els detalls de totes les finques es poden consultar al web del departament (economia.gencat.cat/herencies). 

 

Un mínim de 4 milions d’euros destinats a entitats socials i culturals i a polítiques d’habitatge social 

Amb la venda de tots els lots, la Generalitat preveu obtenir un mínim de 4.171.500 d’euros, que pot ser millorat a l’alça. D’acord amb la legislació vigent, que regula les herències intestades, els imports obtinguts s’hauran de destinar a establiments d’assistència social o a institucions culturals preferentment del municipi o la comarca d’on tenia la darrera residència el causant i al compliment de polítiques d’habitatge social. 

La Junta d’Herències - òrgan col·legiat del qual formen part la Generalitat i les associacions municipalistes que representen a totes les corporacions locals-, serà l’encarregada de dur a terme la distribució dels imports que hagin de ser destinats al compliment de polítiques d’habitatge social i dels que hagin de repartir els departaments de la Generalitat competents en matèria assistencial i cultural entre les entitats beneficiàries, a través d’un sistema de convocatòries públiques.