• Imprimeix

La Generalitat destina 2 M€ d’herències intestades a la compra de 35 habitatges, la meitat a la ciutat de Barcelona, per destinar-los a lloguer social

Aquesta és la quantitat obtinguda de la venda de 15 dels 27 immobles que la Generalitat va adjudicar en subhasta pública el passat mes de juliol. Paral·lelament es cedeixen 57 finques urbanes d’herències intestades directament a l’Agència de l’Habitatge perquè n’estudiï la idoneïtat per ser destinades a entitats del tercer sector.

28/11/2018 14:11
Infografia

La Junta d’Herències de la Generalitat de Catalunya ha traspassat un total de dos milions d’euros procedents d’herències intestades a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. L’objectiu és que l’Agència, d’acord amb la legislació vigent, pugui adquirir -exercint el dret de tanteig i retracte- habitatges procedents d’execucions hipotecàries dels bancs per destinar-los a vivenda de lloguer social. Amb aquesta quantitat la Generalitat adquirirà 35 habitatges, la meitat dels quals se situaran previsiblement a la ciutat de Barcelona i la resta en diferents municipis de l’Àrea Metropolitana. 

Els 2 milions d’euros són l’import obtingut, un cop deduïdes les despeses de manteniment i de gestió, de la venda de 15 dels 27 immobles precedents d’herències intestades que es van adjudicar el passat juliol a través de subhasta pública a l’alça, 8 dels quals estan situats a la ciutat comtal.

A la quantitat obtinguda, queda pendent de sumar l’immoble del carrer Blasco de Garay, 14 de Barcelona, que es va adjudicar provisionalment el juliol per 243.000 euros, atès que l’Ajuntament de Barcelona tenia un dret de tanteig, que no ha exercitat. Això ha comportat allargar la tramitació de la venda de l’immoble i que per tant a data d’avui no s’hagi pogut fer el traspàs de l’import d’aquest habitatge. La Junta d’Herències té previst incloure la distribució d’aquesta herència properament.

Un compromís del Govern

Amb aquest traspàs es dona compliment al compromís del Govern adquirit el passat 5 de juliol quan la Generalitat va obtenir un total de 3,8 milions d’euros per la venda en subhasta pública de 27 immobles procedents d’herències intestades. Aleshores, l’executiu català es va comprometre a destinar de manera immediata 2,9 milions euros corresponents a la venda de 16 finques urbanes a la compra d’habitatge de lloguer social a la ciutat de Barcelona i municipis de l’Àrea Metropolitana. A aquesta quantitat se li han descomptat les despeses de manteniment i de gestió d’aquests immobles des de què van ser heretats per la Generalitat de Catalunya, un cop formalitzades les vendes (veure infografia adjunta).

La resta de l’import obtingut de la subhasta, 0,9 milions també es destinaran, tal com va manifestar el Govern, a polítiques d’habitatge social, un cop s’hagin liquidat els actius pendents i associats a aquestes herències.  

57 finques urbanes pendents d’avaluació per a la Taula del Tercer Sector

D’altra banda, la Junta d’Herències també ha aprovat traslladar un paquet de 57 finques urbanes a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya provinents d’altres herències intestades. L’objectiu és que s’estudiï la seva idoneïtat per ser destinades a donar resposta a les necessitats assistencials de les entitats socials de la Taula del Tercer Sector, d’acord amb els compromisos assumits pel Govern de la Generalitat en el Tercer Pla de Suport al Tercer Sector i el Protocol signat entre el Departament de la Vicepresidència i la Taula del Tercer Sector en data 22 de setembre de 2016.

4 milions pendents de distribuir al proper mes de desembre

Finalment, la Junta d’Herències de la Generalitat de Catalunya també preveu distribuir, en la sessió que se celebrarà al desembre, 4 milions d’euros procedents de la liquidació d’herències intestades. Aquesta quantitat es destinarà a les finalitats assistencials (socials i sanitàries) i culturals que s’acordin, de conformitat amb el que preveu la normativa successòria catalana.