• Imprimeix

Ajornament i fraccionament de deutes de dret públic en període voluntari

8429 - Ajornament i fraccionament de deutes de dret públic en període voluntari Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda economia

El pagament de deutes de dret públic en el període voluntari de pagament a favor de la Generalitat de Catalunya pot ajornar-se o fraccionar-se, amb excepcions, si així ho sol·licita la persona deutora perquè té una situació econòmica i financera que li impedeix, de manera transitòria, fer el pagament en els terminis establerts.

Llegiu-ne més

A les persones físiques o jurídiques que han contret deutes de dret públic les quals, a causa de la seva situació financera, i de manera transitòria, no poden fer front al pagament en els terminis establerts.

Què necessiteu fer?

Data actualització 23.05.2018