• Imprimeix

Constitució i devolució de garanties i dipòsits

964 - Constitució i devolució de garanties i dipòsits Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda economia

La Caixa General de Dipòsits està adscrita a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. Una de les funcions que té assignades és recepcionar, custodiar i gestionar les garanties i dipòsits que es constitueixen davant l’Administració de la Generalitat de Catalunya per donar compliment a les obligacions que estableixen les normes.

Llegiu-ne més

A totes les persones físiques i jurídiques que, d’acord amb un precepte legal, han de constituir garanties o dipòsits davant l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Què necessiteu fer?

Data actualització 10.04.2017