• Imprimeix

Presentar documentació en un procediment economicoadministratiu

21398 - presentar-documentacio-procediment-economicoadministratiu Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda economia

El procediment corresponent a la tramitació d'una reclamació economicoadministrativa preveu tant que la Junta de Tributs de Catalunya requereixi documentació per poder resoldre l'expedient, com que la persona reclamant pugui presentar escrits o sol·licituds diferents de l'escrit amb què va interposar la reclamació.

Un cop dictada la resolució, i en cas que doni lloc a algun dels supòsits previstos, s'obre la possibilitat que la persona reclamant en sol·liciti la revisió.

 

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només s'obre si s'ha presentat la reclamació economicoadministrativa davant l'òrgan que va dictar l'acte recorregut.

  • A les persones físiques o jurídiques que estan tramitant una reclamació economicoadministrativa i que:
    • han rebut un requeriment de documentació,
    • o volen aportar un escrit o sol·licitud.

 

  • A les persones físiques o jurídiques que han rebut la resolució de l'expedient corresponent a una reclamació economicoadministrativa, amb la qual no hi estan d'acord i que en poden sol·licitar la revisió.
Què necessiteu fer?

Data actualització 13.04.2018